gå-hjem

Fredag d. 20. april

“Gå-Hjem Møde”

Tivoli København!

foto: Simon Verheij

Kære Europa Nostra medlem!

Du/I inviteres hermed til Europa Nostra Danmarks forårsarrangement i verdens næstældste
forlystelsespark – Københavns Tivoli.

Fredag d. 20. april kl. 16:30 -18.00
Vi mødes foran hovedindgangen, Vesterbrogade 3, kl. 16.30 – husk at være præcis
Sammen går vi ind i haven, hvorfra vi har et godt vue over mange af Tivolis særlige og
karakteristiske bygninger fra både ældre og nyere tid. Erik Vind byder velkommen og
giver herefter ordet til Lars Liebst.

Vi fortsætter ind i det nye Nimb, Hjørnet, hvor Lars Liebst vil introducere os til havens
historie og herefter fortælle om hele processen omkring det nye byggeri – idé og visio-
ner, valg af arkitekt, sammenhængen med den gamle have og hvorledes man før, nu
og fremadrettet forbinder nyt og gammelt i den folkekære forlystelsespark.
Der vil blive serveret kaffe undervejs.

Henrik Harnow, der er direktør for Museum Sønderjylland, fortæller afslutningsvis kort
om projektet GRÆNSELØS PÅVIRKNING – en større udstilling, som Europa Nostra og
museet planlæger i fælleskab i foråret 2019, udsprunget af kulturarvsåret 2018.

Tilmelding er nødvendig og skal ske pr. mail, senest onsdag den 18. april 2018, til
arkitekt Inge-Lise Kragh på ik@ra.dk.

Vi glæder os til at se dig/jer – de bedste hilsner og på gensyn!

Erik Vind
Formand Europa Nostra Danmark