AKTUELT DK

GRÆNSELØS PÅVIRKNING

Udstilling på Industrimuseet Frederiks Værk – d. 20. august 2021 – 30. november 2021

Grænseløs Påvirkning er en billedrig udstilling, som skal opleves – en sanselig fortælling, som gerne skal få publikum til selv at tænke videre over emnet og finde det i deres egen hverdag. Udstillingen har overskrifterne Klassicisme, Tegl, Funktionalisme, Den romantiske have – og Fabriksbyen Frederiksværk – Danmarks første fabriksby.

Europa Nostra Danmark, Museum Sønderjylland og Industrimuseet Frederiks Værk byder velkommen til den grænseløse påvirkning af dansk bygningskultur med det håb, at læsere og museumsgæster får en rigere og mere nuanceret oplevelse af den bygningskultur der omgiver os. Se åbningstider her

En udstilling om den grænseløse påvirkning af dansk bygningskultur til alle tider I disse år taler vi meget om det særligt danske. Hvad er egentlig dansk og hvad forstår vi ved danskhed? Det er en vigtig og interessant diskussion, der også viser noget om vores egen tid – men der er behov for at kradse i overfladen og få perspektiv på det danske. Med udstillingen Grænseløs Påvirkning vender vi denne diskussion på hovedet og viser, at det vi opfatter som dansk ikke kunne eksistere uden kontakt med og påvirkning fra udlandet.

Dansk arkitektur, bygningskultur og kunst har altid været tæt forbundet med omverdenen – denne kontakt har været en nødvendighed og en livsnerve.

Den udenlandske påvirkning kan aflæses overalt i vores landskaber, byer og bygninger – naturligvis formet af dansk kultur, klima og materialer. Udstillingen Grænseløs Påvirkning sætter fokus på den udenlandske indflydelse på dansk bygningskultur til alle tider og giver et nyt blik på flere tusinde års påvirkning – grænser eller ej.

Udstillingen belyser gennem nedslag i fremtrædende, meget varierede og overraskende eksempler og temaer spredt over flere tusinde år den udenlandske indflydelse, der har præget og formet dansk bygningskultur og gør det i en både smuk og provokerende form, der giver grundlag for at diskutere og forstå, hvad det danske egentlig er.

Grænseløs påvirkning er et samarbejdsprojekt mellem Europa Nostra Danmark, Industrimuseet Frederiks Værk og Museum Sønderjylland.

Oplev udstillingen i 2021 på Industrimuseet Frederiks Værk  –  Gjethuset, Gjethusgade 5, Frederiksværk

Udstillingen er støttet af Realdania, Knud Højgaards Fond og Augustinus Fonden. Læs mere her