motivation for diplomet

Motivation for diplomet til Texaco Tankstationen

Tankstationen ved Skovhoved (Danmark)

Arne Jacobsen iscenesatte den modernistiske tankegang i ”Den hvide by ved Sundet”. Iscenesættelsen af efterkrigstidens nytænkning og tro på den fremtid som funkisstilen var et udtryk for.

”Den hvide by” afspejler Arne Jacobsens åbenhed overfor internationale arkitekter som Asplund, Alvar Alto, Corbusier, Mies van der Rohe etc.

Arne Jacobsen blev hurtig kendt for sine totaldesigns. Det skulle være form og det skulle fungere.

Det funktionelle og moderne var kodeordene og blev fornemt virkeliggjort ved moderniseringen af vejstrækningen fra Charlottenlund til Klampenborg.

Et af værkerne var Texaco Tankstationen.

Tankstationens karakteristiske paddehat menes at være inspiration for ”myrestolens 3100 1952” design.

Omkring 90’erne begyndte paddehatkonstruktionen at vise tegn på svækkelse, og man valgte at udføre en midlertidig stålunderstøtning. Senere opstod der også en mistanke om forurening.

I 1999, blev delprojekterne samlet, og restaureringsprocessen blev planlagt.

Restaureringsarbejdet blev afsluttet i 2004 og har i perioden både drejet sig om miljøoprensning, nye terrænbelægninger, ny støbning af den karakteristiske paddehat, nye fliser.

Arne Jacobsen er arkitekt bag mange fine ejendomme i Gentofte Kommune,

en oversigt kan ses på;

www.arnejacobsen.gentofte.dk

Teksten venligst indsendt af

Christian Olesen arkitekt maa nordmak

Gentofte Kommunes arkitekturrådgiver