To ildsjæle

H.K.H. Prins Henriks danske Europa Nostra pris 2014

To ildsjæles betydning for bevaringsarbejdet i Danmark

Prinsgemalens tale til overrækkelse af Prinsgemalens danske pris

den 26. juni 2014 på Kongeskibet Dannebrog

Når man arbejder med bevaring af historiske bygninger, spiller håndværksmæssig formåen og viden om gamle bygninger en stor rolle. Uanset hvilken holdning eller teoretisk ståsted bygherrer, arkitekter og kulturhistorikere har med restaurering, vil resultatet være afhængigt af den praktiske kunnen og viden. Planlæggere, teknikere og udførende håndværkere skal have en plan dag for dag.

Industrialiseringens gennembrud i arkitektur påvirker de kompetencer, som er fremherskende i byggeriet. Det massefremstillede erstatter håndværket. Industrielt producerede byggematerialer erstatter historisk betingede materialer og fremstillingsmetoder. Hele den håndværkstradition, som i århundreder har udviklet sig og har nået sin blomstring mellem 1850 og 1950 ændres. Udviklingen i 1960’erne og -70’erne har fået betydning, også for uddannelsen af murere, tømrere, snedkere, stenhuggere, stukkatører osv.

Plasticmalede facader erstatter kalk og limfarve – den trækvalitet, som det var skik og brug at anvende ved fremstilling af vinduer, forringes i rationalitetens navn – de historiske bygninger forarmes over ganske få år på grund af tekniske og økonomiske ændringer i byggeriet. På et tidspunkt står det klart hos både restaureringsarkitekter og bevaringsmyndigheder, at der må gøres en fornyet indsats for at opgradere den tabte viden og kunnen. Ideen om et Center for Bygningsbevaring opstår.

Raadvad – Nordisk center til bevarelse af håndværk, senere Center for bygningsbevaring, har siden etableringen i 1989 været en samlende og central del af det faglige miljø, hvor bestræbelserne på at bevare og udvikle historiske bygninger og bygningsmiljøer har været diskuteret. Centret har i de 25 år, det har eksisteret, haft to ledere, først fra 1989 til 2002 Hr. Søren Vadstrup og siden Hr. Arne Høi, som stadig er leder. Begge har via deres engagement, dygtighed, evne til at samarbejde og formidle – haft en stor betydning for det faglige miljø omkring bygningsbevaring.

Europa Nostra Danmark foreslår derfor, at disse to ledere tildeles den pris som bærer mit navn som påskønnelse af deres store indsats for 2014.

Europa Nostra har over lang tid iagttaget, hvorledes Hr. Vadstrup og Hr. Høj’s arbejde har haft indflydelse i Danmark i forbindelse med både bygninger og urbanismen. Begge to har præget og præger fortsat håndværkere, arkitekter og andre teknikere, som målrettet og eftertænksomt arbejder med restaurering af vores arkitektoniske kulturarv.


Prisuddeling på Kongeskibet
Prisuddeling på Kongeskibet
Kaffe på agterdæk - Arne Høi sammen med Europa Nostra Danmark bestyrelsesmedlem arkitekt Lars Nicolai Bock
Kaffe på agterdæk – Arne Høi sammen med Europa Nostra Danmark bestyrelsesmedlem arkitekt Lars Nicolai Bock
Kaffe afslutning på agterdæk - Søren Vadstrup
Kaffe afslutning på agterdæk – Søren Vadstrup

Læs mere om prisen samt prisoverrækkelsen her