Reception på Det videnskabelige Selskab for at fejre prisen til FibraNet

Dato: tirsdag d. 23. november 2021

Det er en stor glæde og fornøjelse for Europa Nostra Danmark at invitere vores medlemmer til en reception i Det Videnskabelige Selskab tirsdag d. 23. november 2021 kl. 16 i anledning af Europa Nostra prisen til det dansk-græske forskningsprojekt om antikke tekstiler.

Sted: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, København V.

Programmet begynder med en kort velkomst kl. 16.00, hvor Ettie Castenskiold, formand for Europa Nostra Danmark, vil fortælle om Europa Nostras seneste aktiviteter, hvorefter professor Christina Margariti og professor Marie Louise Nosch fra Københavns Universitet vil fortælle om deres forskning og om hvordan forskning i antikke tekstiler kan bruges i moderne tøjproduktion. Afslutningsvis byder Europa Nostra på øl og vand.

Arrangementet er gratis for medlemmer af Europa Nostra, mens prisen for ikke medlemmer er 190 kr.

Tilmelding til arrangementet på: ettie@castenskiold.dk.

Billetpris på 190.- kr pr. person indbetales på konto Nykredit 8117 – 4336679.

Der er begrænsede pladser, som fordeles efter ”først til mølle”-princippet ”. Overskud vil gå til Europa Nostras arbejde for at værne om vores fælles arkitektoniske og landskabskulturelle arv.

https://www.royalacademy.dk/da/Aktuelt/EuropaNostra