Formål

Europa Nostras formål

Europa Nostra har til formål at medvirke til at beskytte Europas kulturarv og landskabelige værdier og bredest muligt at fremme opmærksomheden på og forståelsen for den europæiske kulturarv. “En stemme for påskønnelsen af kulturværdier i Europa” er Europa Nostras vigtigste opgave. Europa Nostra vil øge værdsættelsen af den nationale kulturarv og samtidig gøre den europæiske kulturarv til alles eje.

I en globaliseret verden er kulturarven afgørende for forståelsen og respekten mellem Europas borgere. Den bringer os tættere sammen, uafhængig af vores kulturelle, religiøse eller etniske baggrund og på tværs af nationale og sproglige grænser. Kulturarven bygger bro mellem fortiden, nutiden og fremtiden.

Europa Nostra Danmark er den lokale organisation, der værner om Danmarks bygnings- og landskabskultur. I 1991 stiftedes en dansk, privat organisation under navnet Dania Nostra. Det blev senere ændret til Europa Nostra Danmark. I 1999 blev organisationen oprettet som en ikke-erhvervsdrivende fond med en fundats.

Europa Nostra Danmarks formål er:

  • at værne om Danmarks arkitektoniske og landskabskulturelle arv
  • at arbejde for en høj arkitektonisk standard inden for by- og landskabskultur
  • at fremme og højne kvaliteten inden for de traditionelle bygningshåndværk
  • at arbejde for en forbedring af miljøet

Europa Nostra Danmark arbejder for denne udvikling ved at påvirke den offentlige mening. Det sker gennem prisuddelinger, seminarer og høringer, publikationer og artikler, udstillinger, studieture og videnskabelige udgivelser.

alle fotos Gregory Bryan Kobett