motivation for æresmedalje

Motivation for æresmedalje

Motivation for æresmedalje til professor, arkitekt Hans Munk Hansen for:

50 års fremragende professionelt virke for at give historiske byer og bygninger nyt liv på baggrund af hans dybe indlevelse i genius loci, stedets ånd.

Som arkitekt og leder af restaureringsafdelingen på Kunstakademiets Arkitektskole har

Hans Munk Hansen med stor entusiasme inspireret en ny generation af arkitekter til at vise respekt for vor arkitekturarv, men samtidig være åben overfor vor tids strømninger. Grundlaget for alle hans arbejder er en dybtgående søgen efter forståelse af de kulturhistoriske sammenhænge og bygningernes historie. Herunder hører grundige arkæologiske undersøgelser, ofte i samarbejde med eksperter fra andre fagområder. Hans arbejder udenfor Danmark er karakteriseret af grundig indlevelse i lokale byggemetoder og materialer og dertil hans åbenhed overfor samarbejde med lokale kræfter.

Hans Munk Hansen gør, sideløbende med sit praktiske virke, en ihærdig indsats for at skabe interesse for bevaringssagen i brede kredse. Yderligere har han åbnet op for et udvidet samarbejde med fagfolk og bevaringsinstitutioner i det øvrige Europa.

Over Hans Munk Hansens udførte arbejder kan der opstilles en lang fortegnelse. Her skal nævnes: Restaureringer i Roskilde Domkirke og de dertil hørende Kongelige Gravkapeller. Restaurering af Sankt Petri Kirke og Gravkapeller i København. På området ”nyt liv til historiske bygninger” kan

fremhæves hans restaurering og nyindretning til boliger af 1700-tallets Gule Pakhus i Københavns havn som modtog en Europa Nostra pris i 1981. I det øvrige Europa har Hans Munk Hansen virket i Tyskland, på Malta(ferieby for Dansk Folkeferie) og en række andre lande. Derudover har han

gjort en stor indsats i udviklingslandene ved etableringen af bevarende lokalplaner for historiske områder.