PRINS HENRIKS EUROPA NOSTRA PRIS

Prins Henriks Europa Nostra Danmark Pris

Efter en del år som protektor for Europa Nostra har Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen ønsket at vedligeholde kontakten til Europa Nostra ved hvert år at uddele et legat til en person eller organisation, der har udmærket sig ved at støtte kulturarven i Danmark.

Om Prins Henriks Europa Nostra Pris.

Prins Henriks Europa Nostra Pris bliver hvert år uddelt til en person eller organisation, der har udmærket sig ved at støtte kulturarven i Danmark.  I perioden fra 1990 til 2007 var Prins Henrik præsident for Europa Nostra. 

I 2006 indsamlede Europa Nostra Danmark midler til denne pris. Det første legat blev uddelt i oktober 2008 på Fredensborg Slot til professor Bjørn Nørgaard. Siden var Prins Henrik vært ved de seneste 10 års uddelinger af Prins Henriks Danske Europa Nostra Pris. 

I august 2009 blev legatet, også på Fredensborg Slot,  uddelt til direktør Hans Michael Jebsen. I juni 2010 blev legatet uddelt på kongeskibet Dannebrog til arkitekterne Jens Baumann og Poul Schülein. Maj 2011 blev legatet uddelt på kongeskibet Dannebrog overrakte til arkitekt Johannes Exner. I juni 2012 blev prisen overrakt til kunsthistorikeren Hanne Raabyemagle på Fredensborg Slot. Arkitekt Henning Larsen modtog prisen i 2013. Prisen i 2014 gik til Søren Vadstrup og Arne Høi, ledere af Raadvad – center for bygningsbevaring. Fotograf Jens Markus Lindhe modtog prisen i 2017. I 2018 gik H.K.H. Prinsgemalens Europa Nostra Danmark Pris til Museumsleder Britta Andersen og blev overrakt på Kongeskibet Dannebrog.

Europa Nostra Prisen blev i 2019 tildelt kunsthistoriker dr.phil. Ulla Kjær, der modtog prisen for sin formidling af den franske og danske kunst- og arkitekturhistorie. I 2020 blev prisoverrækkelsen udsat pga Covid-19. Prins Henriks Europa Nostra Pris blev givet til een af Danmarks mest berømte og respekterede restaureringseksperter Keld Abrahamsen i 2021.

Prins Henriks Europa Nostra Pris tildeles i 2022 Inge Bisgaard – Museumsinspektøren for Grønlands Nationalmuseum som modtager Prins Henriks Europa Nostra Pris for sit arbejde med at sikre den grønlandske kulturarven.

Inge Bisgaard – Museumsinspektøren for Grønlands Nationalmuseum med Prins Henriks skulptur