Europa Nostra Danmark har fået en ny bestyrelsesformand

Kammerherrinde Ettie Castenskiold tiltrådt formandsposten for Europa Nostra Danmark d. 3. maj 2021 til forårets bestyrelsesmøde i København.

Ettie Castenskiold er uddannet cand. oecon fra Aarhus Universitet og student fra United World College of the Atlantic, Wales. Hun arbejder med administration af to skovejendomme ved Silkeborg, Skadedalgaard og Høvild Skov, samt Grethe Foss’ Legat for sygeplejersker og sidder i bestyrelsen for Vemmetofte Kloster, Det Blomske Uddannelseslegat og to musikforeninger (Musica Ficta ved Bo Holten og HICSUM Kammermusikfestival ved Peter Stevnhoved).

Ud over det sidder Ettie Castenskiold i menighedsrådet for Sankt Petri Kirke samt holder en post i skolebestyrelsen for Sankt Petri Skole. Og nu kaster hun sin kærlighed over bevaring af den danske kulturarv med at værne om Danmarks bygnings- og landskabskultur som bestyrelsesformand for Europa Nostra Danmark.