PRISER / AWARDS

Europa Nostra internationale priser
euch

Uddelingen af den ærefulde pris European Union Prize for Cultural Heritage begyndte i 1978 at præmiere kulturarvs projekter og personer. Der præmires både kulturarvsprojekter og personer, der har ydet en særlig indsats for kulturarven. Priserne gives til projekter, der på væsentlig måde bidrager til bevaring og forskønnelse af Europas arkitektoniske og landskabskulturelle arv. Priserne gives både til renovering af gamle bygninger og til ombygning af historiske bygninger til nye formål. Ombygningen skal dog være foretaget med respekt for bygningens oprindelige karakter. Priserne gives også til renovering eller genskabelse af parker, haver og kulturlandskaber. Desuden belønnes nye projekter i fredede områder, hvis projekterne er i harmoni med de ældre omgivelser og udviser respekt for miljøet.

Prisen er inddelt i 4 kategorier:

Kategori 1 – Bevaring: Arkitektonisk bevaring, arkitektonisk renovering- og fornyelse, industrielle bygninger, kulturlandskab, historiske haver og parker, arkæologiske udgravninger og kunstsamlinger

Kategori 2 – Forskning: Konservering og forbedring

Kategori 3 – Trofast tjeneste: Personer eller grupper, som på enestående vis bidrager til beskyttelsen af den europæiske kulturarv

Kategori 4 – Uddannelse: Initiativrige programmer, som højner opmærksomheden på kulturarv

Flere danske projekter har igennem årene fået Europa Nostra priser.

Europa Nostra Danmark vil arbejde for, at den danske kulturarv vil modtage flere priser i fremtiden.

Hvis De har kendskab il et egnet emne til nominering, konkakt venligst bestyrelsen via mail. Hvis De har brug for hjælp med ansøgningsmateriale send venligst en mail – så hjælper vi Dem igennem processen!

Mange dansk projekter er igennem årene blevet hædret med den internationale Europa Nostra pris. Se “Danske priser” for en smagprøve.