2000 – 2010

Der har været en del markante projekter som har fået en Europa Nostra Pris. Her kan du se de præmierede danske projekter:

2000 – Kastellet

2002 – Ærøskøbing

2003 – Skjern Ådal

2004 – Løvenborg

2005 – Arkitekt Hans Munk Hansen

2005 – Pantomimeteatret, Tivoli

2006 – Tankstation

2006 – Paradehuset, Gisselfeld Kloster

2006 Illerup Ådal