Raadvad – center for bygningsbevaring

Søren Vadstrup og Arne Høi får

Prinsgemalens danske pris 2014

som påskønnelse af deres store indsats

søren vadstrup & arne høi

Raadvad – Nordisk center til bevarelse af håndværk, senere Center for bygningsbevaring, har siden etableringen i 1989 været en samlende og central del af det faglige miljø, vi i Danmark har omkring bestræbelserne på at bevare og udvikle vores historiske bygninger og bygningsmiljøer. Centret har i de 25 år, det har eksisteret, haft to ledere, først fra 1989 til 2002 Søren Vadstrup og siden Arne Høi, som stadig er leder af centret. Begge har via deres engagement, dygtighed, evne til at samarbejde og ikke mindst deres evner til at formidle – haft en meget stor og positiv betydning for hele det faglige miljø omkring bygningsbevaring.

Under prisoverrækkelsen d. 26. juni, 2014 sagde Prinsgemalen “Vi har over lang tid kunne iagttage, hvorledes jeres arbejde har haft indflydelse rundt omkring i Danmark. Det gælder i forbindelse med både bygninger og helheder. I har præget og præger fortsat håndværkere, arkitekter og andre teknikere, som målrettet og eftertænksomt arbejder med restaurering af vores arkitektoniske kulturarv. Det er mig derfor en glæde at overrække en hærdersbevisning til jer begge. I har ved jeres virke gjort en meget stor indsats for arbejdet med restaurering af historiske bygninger i Danmark.”

H.K.H. Prinsgemalen overrakt den danske Europa Nostra pris til de to ledere på Kongeskibet Dannebrog ved Amaliehaven den 26. juni 2014.


Prisoverrækkelse
d. 26 juni 2014
prisoverrækkelsen på Kongeskibet Dannebrog

EN’s internationale hjemmeside

H.K.H. Prinsgemælens danske Europa Nostra pris omtales på Europa Nostra’s internationale hjemmeside!

For at læse artiklen – Klik på fotoet for direkte link