Hanne Raabyemagle

Kunst- og arkitekturhistoriker får årets pris

c7ad152d17

Hanne Raabyemagle og hendes mand til prisoverrækkelsen

Hanne Raabyemagle er kunst- og arkitekturhistoriker med egen konsulentvirksomhed. En stor del af hendes løbende forskning drejer sig om bygningshistoriske rapporter i forbindelse med planlagte restaureringer af væsentlig dansk arkitektur fra 17- og 1800-tallet. Hun har haft vigtige opgaver for fredningsmyndighederne i forbindelse med de omfattende bygningsundersøgelser, hun har forestået. Blandt andet de bevaringsværdige jernbanebygninger og den danske herregårdsarkitektur samt bevarelsen af bybyggelsen på Vesterbro. Dertil kommer en forfatter- og udstillingsvirksomhed og hendes mangeårige virke som redaktør på årsskriftet Architectura. Desuden var Hanne Raabyemagle ekstern lektor fra 1986 til 1994 i arkitekturhistorie ved Københavns Universitet, hvor hun også fungerer som censor.

Læs mere på flg. links:
Kongehuset
Politiken