den danske pris

H.K.H. Prinsgemalens Europa Nostra Danmark Pris

Efter en del år som protektor for Europa Nostra har Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen ønsket at vedligeholde kontakten til Europa Nostra ved hvert år at uddele et legat til en person eller organisation, der har udmærket sig ved at støtte kulturarven i Danmark.

Prisen H.K.H. Prinsgemalens Europa Nostra Danmark Pris.

I 2006 indsamlede Europa Nostra Danmark midler til denne pris. Det første legat blev uddelt i oktober 2008 på Fredensborg Slot til professor Bjørn Nørgaard.

I august 2009 blev legatet, også på Fredensborg Slot,  uddelt til direktør Hans Michael Jebsen. I juni 2010 blev legatet uddelt på kongeskibet Dannebrog til arkitekterne Jens Baumann og Poul Schülein. Maj 2011 blev legatet uddelt på kongeskibet Dannebrog overrakte til arkitekt Johannes Exner. I juni 2012 blev prisen overrakt til kunsthistorikeren Hanne Raabyemagle på Fredensborg Slot. Arkitekt Henning Larsen modtog prisen i 2013. Prisen i 2014 gik til Søren Vadstrup og Arne Høi, ledere af Raadvad – center for bygningsbevaring.

I år gik H.K.H. Prinsgemalens Europa Nostra Danmark Pris til Museumsleder Britta Andersen og blev overrakt på Kongeskibet Dannebrog.