ind morandum

IN MEMORIAM

H.K.H. Prins Henrik af Denmark, (1934 – 2018)

Det er med stor sorg og dybfølt respekt, at Europa Nostra har modtaget meddelelsen om Prins Henriks død den 13. februar 2018. I 17 år fra 1990 til 2007 var Prinsen præsident for kulturarvsorganisationen Europa Nostra , hvor han bidrog med uvurderlig viden, indsigt og et aldrig svigtende engagement. Hans forkærlighed for kulturarven gjorde ham til en vægtig frontfigur for foreningen, der værner om Europas bygningsarv og landskabelige værdier, og som i dag regnes for Europas ”stemme” i kulturarvsspørgsmål.

I Prins Henriks periode som præsident oplevede Europa Nostra en hidtil uset vækst og udvikling, hvilket i høj grad var hans fortjeneste, og medlemmer af foreningen vil huske ham for hans frimodighed og venlighed, der gjorde samarbejdet ubesværet og hold-ånden stærk. Prins Henrik var stærkt dedikeret til foreningens arbejde og var altid til stede på rådsmøder, ved uddelingen af Europa Nostras priser eller ved enhver anden lejlighed rundt omkring i Europa, hvor hans rolle i Europa Nostra-regi var vigtig. Flere af rådsmøderne var han selv vært for i Danmark og i Scandinavian.

Medlemmerne af Europa Nostras styrende organer og det internationale sekretariat værdsatte altid Prinsens store deltagelse i de emner, der optog organisationen i en tid, hvor Europa var ved et vendepunkt i dets historie. Prinsen blev præsident for Europa Nostra få måneder efter Berlinmurens fald, hvilket markerede en ny begyndelse for landene i det centrale og østlige Europa, og at han tog imod posten netop på det tidspunkt var både modigt og et bevis på hans loyalitet over for europæiske værdier. Kulturarven skulle komme til at spille en hovedrolle for Europas ny- fundne identitet, hvilket åbnede nye muligheder for Europa Nostras mål og aktiviteter.

Prins Henriks bidrag til Europa Nostra har været afgørende for foreningens virke på mange måder. Han konsoliderede for eksempel organisationen ved at etablere et hovedkontor i Haag og udviklede samarbejdet med EU og dermed EU-borgernes adgang til både kultur- og naturarven i Europa. I dette arbejde var hans diplomatiske evner af stor betydning for at sikre balancen mellem Det Europæiske Råd, i hvis regi Europa Nostras begyndte sin virksomhed, og EU, hvor organisationen nu er en værdsat partner. Europa Nostra er i dag det største europæiske ikke-statslige netværk, der forener de repræsentanter for civilsamfundet, der er aktive inden for kultur- og naturarvsbevaring over hele Europa.

Da Prins Henrik forlod den internationale post i 2007, var det dog ikke et farvel til Europa Nostra.

Prinsens dybe interesse for organisationens arbejde kom til udtryk i hans generøse værtskab ved de seneste 10 års uddelinger af Prins Henriks Danske Europa Nostra Pris til personer, som har ydet en særlig indsats for bevaring og udvikling af dansk bygnings og landskabskultur. Prisen uddeles fortsat.

Ære være Prinsens minde.

Erik Vind

Formand E.N. Danmark