1996 – Abelindes Gaard

Stråtækt gård får pris
1996.abelinsgaard

Abelines Gaard er bygget 1854-1871 i typisk vestjysk byggestil. Den blev bygget af strandfoged Christen Christensen og hans kone Kristine. I 1895 blev gården overtaget af parrets søn Laurids Jørgen Christensen, gift med Abeline Sørensen, der var født og opvokset på nabogården som den fjerdeældste af 18 søskende. Men allerede i 1904 døde Laurids Jørgen af tuberkulose, og Abeline blev som 34-årig enke med fem børn i alderen fra 6–13 år. Hun drev først gården med fremmed hjælp – senere sammen med fire af børnene i 53 år, indtil hun døde i 1957 – 87 år gammel. Udover at drive gården bestyrede Abeline Haurvig Telefoncentral, ligesom hvervet som strandfoged var knyttet til gården.

En strandfogeds arbejde består i at holde udkig og rapportere, når noget hænder på stranden. Det ilanddrevne gods skal opbevares, til det kan sælges på en auktion.

I 1974 købte en selvejende institution gården, og i dag er den indrettet som et lokalmuseum, der fortæller om hvordan en vestjysk strandfogedfamilie levede, før de moderne tider holdt deres indtog på egnen efter 2. verdenskrig. Gården er til dels møbleret med ting fra Abelines tid, men også med ting, som er skænket til gården. I østenden af stuehuset, hvor strandfogeden tidligere husede strandede søfolk, er der indrettet en hyggelig kaffestue. I gårdens lade er der arrangeret skiftende udstillinger – alle med tilknytning til gården og egnen.

Gården i 1996 blev tildelt en fornem europæisk bygningsbevaringspris, nemlig Europa Nostraprisen.

1996.abelinsgaard1_01