2012 – Læsø’s tanghuse

Bevaring af Tanggårdene på Læsø tildeles pris!

europa nostra pris
europa nostra pris

Til stor glæde har den europæiske Europa Nostra komite besluttet at tildele initiativer vedr. Læsø’s tanghuse en international pris i Kategori 4 – initiativrige programmer, som højner opmærksomhed på kulturarv.

Prisen er en anerkendelse af det bevaringsarbejde, der er stået på siden 2007. På Læsø har lokale ildsjæle, bistået af Nationalmuseet, Kulturstyrelsen, fonde og ressourcepersoner sammen arbejdet på at sikre denne helt særlige byggeskik.

Tanggårdene er en bygningstype, som udelukkende findes på Læsø, og som kan betragtes som et fysisk vidnesbyrd om den kultur og det liv, der siden 1100-tallet har præget udviklingen på den lille Kattegat Ø.

Der er tale om en finurlig byggeteknik, der ikke ligner andre bygninger i verden. Det drejer sig om en hverdag  med bl.a. saltproduktion, barske livsbetingelser og i et lille og isoleret øsamfund;  men med til fortællingen hører også udvikling af den særlige byggeteknik med tang som tækkemateriale – og ikke mindst unikke kønsrollemønstre. Her var det faktisk kvinderne, der byggede husene!

På www.tangtag.dk findes der uddybende oplysninger.

For yderligere information om projektet kontakt:
Marcelle Meier, Arkitekt MAA, NORDMAK
KF Arkitekter A/S Værkmestergade 25, 9 sal, 8000 Aarhus C
Tel: 22394447 Mail: mme(at)kpf.dk

Tanggårdene på Læsø

Mikrokosmos kondenseret i et tag – Tanggårdene på Læsø (uddrag)

af Marcel Meier

Tanggårde er en bygningstype, som udelukkende forekommer på Læsø, og som kan betragtes som et fysisk vidnesbyrd for den kultur og liv, der siden 1100-tallet har præget udviklingen på den lille Kattegat ø.

Tanggårdene er som bygningstype et fysisk manifest, der rummer en lang række både materielle og immaterielle fortællinger. Her er tale om et historisk mikrokosmos formidlet og bevaret i en finurlig lokal byggeteknik, der ikke ligner andre bygninger i verden. De er i virkeligheden som en enestående og værdifuld tidsmaskine, som rummer historien om saltproduktion, barske livsbetingelser, et isoleret øsamfund, hvor udviklingen ikke fulgte med resten af landet, ressourceknaphed, rovdrift på naturlige ressourcer, unikke kønsrollemønstre, strandinger og ikke mindst udvikling af en særlig byggeteknik med tang som tækkemateriale.

For at læse hele artiklen og for yderligere information om projektet kontakt:

Marcelle Meier, Arkitekt MAA, NORDMAK
KF Arkitekter A/S Værkmestergade 25, 9 sal, 8000 Aarhus C
Tel: 22394447 Mail: mme(at)kpf.dk

 


 Læsøs skønne tangtage

tang1

tang2

ARTIKEL AF SØREN RYGE PETERSEN

tangbankskilt

136dcd78fa

332cd7fe54

Arkitektforeningen artikel

Læs artiklen “Tangtage på Læsø” af Gunhild Askehave:
arkitektforeningen.dk