Mette Marciniak

Mette Marciniak får

Prinsgemalens danske pris 2015

H.K.H. Prinsgemalen overrakt den danske Europa Nostra pris til Mette Marciniak i Havestue  på Marselisborg Slot den 25. juni 2015.

I arbejdet med bevaring af historiske bygninger, bør spille faglighed en stor rolle. Viden om gamle bygninger og håndværksmæssig formåen er afgørende vigtig for et godt resultat. Resultatet vil være afhængigt af den viden og praktiske kunnen, der bliver lagt for dagen af både planlæggende teknikere og udførende håndværkere.
Håndværket, som i århundreder har udviklet sig og præget vores bygningskultur har i årene efter 2. verdenskrig været under pres af nye metoder og teknologier. Det kan være svært at finde de rette kompetencer, når en historisk bygning, arkitekturdetalje eller skulptur skal restaureres eller rekonstrueres, og det er sjældent at finde både teoretiske og praktiske kompetencer samlet i en person. Set i dette lys foreslår Europa Nostra Danmark derfor, at Prinsgemalens danske pris i 2015 tildeles Mette Marciniak som påskønnelse af hendes store indsats.
Mette Marciniak, der er ansat i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, er uddannet både som arkitekt og som stenhugger. Hun har således fine kompetencer inden for restaurering i problemområder hvor arkitektur og skulptur indgår i samlede helheder.
Mette Marciniak har i forskellige sammenhænge været involveret i en række projekter. I sin tid, som ansat hos Erik Møllers Tegnestue, udførte hun en række restaurerings- og indretningsopgaver, hvor etableringen af ”Det tredje Skatkammer” i kælderen under Rosenborg Slot bør fremhæves. Siden hendes ansættelse i Styrelsen har opgaverne især været rettet mod tilsyn og rådgivning i forbindelse med skulpturrestaurering i tilknytning til både offentlige og private bygninger og anlæg. Blandt disse arbejder er nyhugning af Herkulesstatuen ved Herkulespavillionen i Kongens Have, skulpturerne på Amalienborg og Rosenborg, og senest de omfattende arbejder med restaureringen af skulpturerne i Fredensborgs Slothave. Mette Marciniak har desuden medvirket ved restaureringerne af Fredrik V’s rytterstatue på Amalienborg slotsplads, Ridebaneanlægget ved Christiansborg, Eremitagen samt Frederiksborg Slot og Barokhave. Hun har endvidere haft ansvaret for indretning af forskellige lapidarier f.eks. i Cisternerne under Søndermarken og senest det store lapidarium og skulpturudstillingen i Christian 4’s Bryghus i København.
Mette Marciniaks faglige virke har en væsentlig og positiv betydning for det faglige miljø omkring bygningsbevaring. Endvidere fortæller og formidler hun gerne sin faglighed gennem artikler og interviews.


Prisoverrækkelse
d. 25 juni 2015

En fagpersons betydning for bevaringsarbejdet i Danmark

HKH prinsgemalen overrækker diplomet

reception
reception på terrassen med udsigt til bugten