Johannes Exner

Arkitektprofessor får prisen

Siden 1960-erne har arkitekt Johannes Exner udviklet en sammenhængende måde at respektere og renovere gamle bygninger på. Hans idéer har været banebrydende og gennem sine artikler og sit mangeårige pædagogiske virke som underviser, har han formidlet tanker, der på afgørende vis, har præget restaureringsdebatten i Danmark. Dette virke har påvirket hele den kunstneriske og praktiske tilgang til det at restaurere historiske bygninger.

Endvidere har Johannes Exner gennem sine teorier og restaureringsarbejder vist, hvorledes en diskret og følsom restaurering bør gribes an. Han er gået ad nye inspirerende veje, som har præget og fortsat præger en del af den yngre generation af arkitekter.

Desuden har Johannes Exner sammen med sin hustru, arkitekt Inger Exner, tegnet og bygget mange væsentlige arkitekturværker i Danmark, samt forestået en lang række gennemtænkte restaureringer af meget høj kvalitet.

exner