1997 – Brumleby

Rækkehuse fra 1853 får pris

Brumleby, oprindeligt Lægeforeningens Boliger, er en samling byggeforeningshuse, der ligger på Østerbro og er tegnet af arkitekt Michael Gottlieb Bindesbøll i 1853.

Brumleby hed ”De paa Kjöbenhavns Østerfælled opförte Boliger for de ubemidlede Klasser”. Navnet Brumleby har været et ”kælenavn”, der var kendt siden slutningen af 1800-tallet, men det fik først officiel status i 1984. Forstavelsen ”brumle” eller ”brumme” sigter sandsynligvis til lydene fra det græssende kvæg på den nærliggende Øster Fælled.

Fra 1990 – 1996 blev Brumleby renoveret i samarbejde med beboerne og blev i 1997 sammen med Øksnehallen og Ny Carlsberg Glyptotek tildelt Europa Nostras Pris for bevaring og renovering.