BECOME A MEMBER

Europa Nostra Danmark har brug for dig!

Europa Nostra Danmark (EN-DK) er en frivillig organisation for bevaring af den Danske kulturhistoriske arv. Europa Nostra Danmark opererer under den internationale paraplyorganisation Europa Nostra, men virker selvstændig med en dansk bestyrelse og en årlig dansk prisuddeling  Prins Henriks Europa Nostra Danmark pris.

At yde en professionel indsats indenfor bevaring af vores nationale kulturarv kræver støtte. Midlerne kommer fra vores danske medlemmer: individer, firmaer, foreninger og organisationer. Vi håber, at Europa Nostra-Danmark vil vokse sig større med årene for at kunne iværksætte flere nationale initiativer til fremme forståelsen af den danske kulturarv. Samtidig vil vi gerne bidrage til projekter indenfor vores europæiske fællesskab.

Derfor er Deres biddrag nødvendigt. Vi håber, at De vil støtte Europa Nostra – Danmark og blive een af de mange medlemmer i landet, som værner om den danske kulturarv.

Se de forskellige medlemsskabs muligheder og kontigentsats her

    Kontakt Europa Nostra Danmark