2016 – Bevaring af undersøiske arkæologiske lokaliteter

EU’s Kulturarvspris 2016

 

img-184

Bevaring af undersøiske arkæologiske lokaliteter, europæisk projekt koordineret i København


Havet omkring Europa er et sandt skatkammer for kulturarv. Skibsvrag, oversvømmede byer og sunkne landskaber venter fortsat på at blive opdaget og undersøgt. UNESCO anslår, at der ligger mere end 3.000.000 skibsvrag på havbunden verden over, som endnu ikke er udforsket. Øget udnyttelse af havbunden til bl.a. havvindmøller, rørledninger og undersøiske kabler gør det nødvendigt at udvikle nye metoder til at håndtere og beskytte denne uvurderlige kulturarv.
Et europæisk konsortium på 7 forskningsinstitutioner og 4 mindre virksomheder fra syv lande – Danmark, Tyskland, Grækenland, Italien, Holland, Sverige og Storbritannien – er gået sammen om at forbedre forholdene for marinarkæologi og bevaring i Europa. Afdelingen for Bevaring og Naturvidenskab ved Nationalmuseet i Danmark koordinerede indsatsen i form af projektet SASMAP (Development of Tools and Techniques to Survey, Assess, Stabilise, Monitor and Preserve Underwater Archaeological Sites).
Konsortiet har gjort store fremskridt i udviklingen af nye metoder til at kortlægge, vurdere og beskytte Europas undersøiske kulturarv, og har afprøvet metoderne i praksis på adskillige arkæologiske lokaliteter. Det drejer sig blandt andet om oldtidshavnen Sounion i Grækenland, den forhistoriske boplads Tudsehage i Danmark, den romerske by Baia i Italien og et 1700-tals skibsvrag i Holland. Forskningen blev udført med nye fremgangsmåder og samlede en imponerende gruppe forskere indenfor marin arkæologi og konservering, in situ bevaring, trænedbrydning, geokemi og geofysik. Gruppen fokuserede især på beskyttelsen af ovennævnte fund ved udviklingen af nye værktøjer og metoder. De innovative teknologier og metoder har også haft effekt på en større skala og bidraget væsentligt til marinarkæologi. Kortlægning af undersøiske fund, vurdering af bevaringstilstanden for arkæologisk træ, og generel stabilisering af fund er blot nogle af de områder, hvor SASMAP har udviklet væsentlige forbedringer.

Kommentar fra Europa Nostra:

Juryen anså SASMAP projektet for at være et eksempel på bedste praksis indenfor bevaring af undersøisk kulturarv” og roste konsortiets engagement i at få formidlet resultaterne til fagfolk over hele verden”. Juryen udtrykte også håbet om at arbejdet med at bevare vores oversete undersøiske kulturarv vil fortsætte overalt i Europa”.

Formand Erik Vind sammen med prismodtagerne
Formand Erik Vind sammen med prismodtagerne: Fra venstre Sekretariatschef Palle Jepsen, Forskningsprofessor Gregory, Chef for miljøarkæologi og materiale forskning Peter Rasmussen og Europa Nostra Danmark bestyrelsesformand Erik Vind.

Prismodtager David Gregory
Prismodtager David Gregory – kategori “Research”