Scientific council

Scientific Council er oprettet i 1991 ved en sammenlægning af Europa Nostra og Det Internationale Borgforskningsinstitut (oprettet 1953). Scientific Councils opgaver er fastlagt i Europa Nostras statutter i artiklerne 2, 3 og 4. Det fremgår heraf, at Scientific Council yder:

1)      Ekspertbistand i relation til historiske befæstninger, historiske befæstede byer, borge, bosættelser og  andre historiske bebyggelser eller ruinerne heraf samt historiske landskaber, parker og haver.

2)      Rådgivning i forbindelse med tildeling af  EU Prize for Cultural Heritage/ Europa Nostra Awards i kategorierne 1, 3 og 4 samt udgør juryen for kategori 2, der omfatter research- og forskningsprojekter.

3)      Rådgivning for Europa Nostra Board eller International Secretariat i særlige tilfælde af trusler mod kulturarven.

4)      Videnskabelig rådgivning ved udformningen af Europa Nostras udtalelser og anbefalinger vedr. kulturarven.

5)      Afgiver på foranledning af Europa Nostras ledende organer responsum og rådgivning til internationale, europæiske, nationale, regionale eller kommunale myndigheder eller NGO organisationer i spørgsmål vedrørende kulturarven.

6)      Hvert år afholdes en videnskabelig konference over et vedtaget tema. Deltagernes foredrag trykkes i Europa Nostra Scientific Bulletin. Tema og sted for afholdelse af konference vedtages år for år.

Scientific Council er sammensat af en række eksperter, som bedømmes efter indstilling fra de nationale Europa Nostra kommitéer. I øjeblikket er følgende lande repræsenteret: Italien, Tyrkiet, Tjekkiet, Spanien, England, Skotland, Frankrig, Cypern (nord og syd), Tyskland, Irland, Rumænien og Danmark.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos det danske medlem af Scientific Council, Museumsdirektør, Kammerherre Niels-Knud Liebgott. nkl@europa-nostra.dk eller the Europa Nostra Scientific Council

Se mere på Europa Nostras hjemmeside www.europanostra.org/scientific-activities/

Et foredrag blev afholdt i København i 1996
“The Military Defence at Waterways”

Scientific Council Bulletin

Scien_Bull_60Scien_Bull_61
Scien_Bull_62Scien_Bull_63