2003 – Skjern Ådal

Kulturlandskab hæders

Naturgenopretning – Hvad er natur? Ordbogen siger, ”det, der kom først” – hvor kultur betyder ”det dyrkede”. En definition på natur er, områder med rekreativ værdi, hvor der er mulighed for, at mange forskellige plante- og dyrearter kan trives, og hvor naturens kredsløb er i god balance. Selvom skovene i Danmark rent faktisk er dyrkede, kaldes det stadig natur, fordi det er en del af den menneskelige indsats for at beskytte naturen, og derfor får et ord som naturgenopretning stor betydning.

Naturen på Finansloven:
Ordet naturgenopretning blev lavet af Danmarks Naturfredningsforening i 1980’erne. Siden 1989 har der været afsat midler på Finansloven til naturgenopretning, med den hensigt at give befolkningen adgang til den danske natur.

Historien om Skjern Å:
I århundreder har der været landbrug i Skjern Ådal, der tilpassede sig engenes økologiske kredsløb. Om sommeren græssede dyrene, og landmændene hentede hø til vinterfoder.
Der er tit oversvømmelse i åen, som gavner åen og Ringkøbing Fjord, fordi næringsstofferne bliver aflejret og udnyttet af engens planter. Dog kunne store oversvømmelser ødelægge græsset og høet.

Afvandingen:
I perioden 1962-1968 blev engene afvandet. De snoede afløb blev sløjfet og vandet blev ført over i helt lige kanaler, og derudover var der anlagt mindre afvandingskanaler og pumpestationer, så den omkringliggende jord ikke blev oversvømmet.
Grundvandsspejlet blev sænket, så der kunne dyrkes korn, da korn skal have meget luft omkring rødderne, og de store maskiner kan ikke køre på et porøst og blødt underlag.

Problemer med miljøet:
Afvandingen gav negative konsekvenser. Kun halvdelen af den gødning der spredes på marken optages i planterne, så store mængder næringsstoffer blev udledt i vandet, og jorden begyndte så småt at synke sammen. ”Gevinsten” for afvanding blev overskygget af problemer med forurening og efterhånden også faldende produktion.

Naturgenopretning i 1999-2003:

Trods protester fra diverse landmænd, vedtog Folketinget i 1998 at slukke for pumperne af økonomiske og miljøvenlige årsager.

Formålene var:

• At genskabe et naturområde af international kvalitet

• At forbedre levevilkårene for dyr og planter

• At sikre en høj vandkvalitet i åen og i Ringkøbing Fjord

• At forbedre mulighederne for friluftsliv og turisme

Projektet modtog i 2003 Europa Nostra Prisen – prisen for bevarelse af den europæiske kulturarv.